GUK Falzmaschine 2. Station FA 50/2

2022-06-10T10:12:43+02:00

GUK 2. Station FA 50/2; Baujahr 2006;